Rambølls hovedkvarter

Rambølls hovedkvarter

Rambøll reducerer energiforbruget til køling med 85 %.

Reduktion af energiforbruget
450
MWh/år
CO2-reduktioner
425
ton/år
Investeringsudgifter
Besparelser på driftsudgifter
Tilbagebetalingsperiode
År
OMRÅDE
40000
kvm
  • Beliggenhed: København, Danmark
  • År for færdiggørelse: 2010
  • Energisystem: ATES (Aquifer Thermal Energy Storage) geotermisk anlæg
  • Køleeffektkapacitet: 1000 kWh
  • Grundvandsboringer, mængde: 1 par
  • Grundvandsbrønde, dybde: 100 meter

Køling og indeklima er uløseligt forbundet i moderne kontormiljøer, hvor store glassektioner fører til øgede kølebehov.

Den optimale løsning til forbedring af indeklimaet i Rambølls hovedkvarter i Ørestad i København var et termisk afbalanceret ATES-grundvandsanlæg, som effektivt leverer køling i bygningen om sommeren.

ATES-anlægget lagrer naturligt kulde og varme i jordlaget i undergrunden. Den lagrede energi kan pumpes op og bruges til at køle bygningen i perioder, hvor der er behov for det.

Teknikken består af to borehuller, pumper og en varmeveksler. Boringerne kræver minimal plads og består af smalle brønde, som ikke fylder mere end én drikkevandsboring på jordoverfladen.

Energy Machines' grundvandsbaserede geotermiske anlæg har givet Rambøll store energi- og økonomiske besparelser, især på køling - hvor køleeffekten på 1.000 kW giver en energibesparelse på 85 %.

Internationale interesser

ATES-løsningen er så banebrydende, at en gruppe byplanlæggere og EU-embedsmænd siden har besøgt København for at blive inspireret. Det skete i sammenhæng med Københavns planer om at blive en CO2-neutral by i 2025.

I 2010 blev Rambølls anlæg udvalgt som et af verdens fem bedste kontorbygninger af WAN (World Architecture News), bl.a. på grund af ATES-løsningen, som har vist vejen frem mod et bæredygtigt energiforbrug og et sundere indeklima for medarbejderne.

Kontakt om denne sag

Stig Niemi Sørensen
Teknisk chef - ATES
stig.niemi@energymachines.com
+45 22 75 74 14

Anvendte teknologier

Andre Energy Machines