Miljøpolitik

EnergyMachines™ miljøpolitik

EnergyMachines™ leverer produkter og tjenester, der strømliner kundernes drift, processer og strømme inden for energisektoren. Vi bidrager til årlige reduktioner i udledningen af drivhusgasser med tusindvis af tons gennem effektive systemer, der reducerer energiforbruget. Denne miljøpolitik er grundlaget for vores miljøindsats. Den definerer, hvordan vi påvirker miljøet, hvem i organisationen der er ansvarlig, og hvordan miljøpolitikken får målsætninger og omsættes til handling.

EnergyMachines™ ansvar

EnergyMachines™ jagter aktiv miljøledelse i samarbejde med kunder, leverandører, medarbejdere og andre interessenter og stræber efter at imødekomme og overgå forventningerne. EnergyMachines™ skal overholde gældende lovkrav med hensyn til dets miljømæssige aspekter og i de få relevante dele af operationen forhindre forurening. Vores administrerende direktør er i sidste ende ansvarlig for overholdelse af lovgivningen.

Vores miljøpolitik formidles til alle medarbejdere i virksomheden, og vores afdelingskontorledere sørger for, at medarbejderne er underlagt specifikke mål, politikker og procedurer.

Det er den enkelte medarbejders ansvar at overholde virksomhedens miljøregler og -procedurer. Miljøledelsen på kontoret varetages af det administrative personale.

Miljøaspekter

Virksomheden har inden for sin drift identificeret følgende områder som sine vigtigste ud fra et miljømæssigt perspektiv.

Genbrug
EnergyMachines™´ drift er i høj grad kendetegnet ved kontorarbejde og affald af forskellig art (papir, emballage, elektronik, lysstofrør og batterier), der forekommer dagligt. Virksomheden søger at reducere mængden af affald og sikre, at alt genbruges på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Køb
Med hensyn til køb er det primært ved at vælge den mest bæredygtige leverandør eller produkt, at EnergyMachines™ kan reducere sin miljøpåvirkning. Miljøet skal indgå som parameter i alle køb og indkøb af produkter og systemer. Forbrugsvarer, der købes, bør være forsynet med et eller flere af de veletablerede miljømærker.

Energi
Operationen bruger energi i form af varme, varmt vand og elektrisk strøm. EnergyMachines™ arbejder for at reducere energiforbruget og sikre, at den anvendte energi er miljøvenlig.

Rejser
I tilfælde af forretningsrejser skal en af følgende metoder overvejes, når det er rimeligt. Valg af et mere miljøvenligt alternativ; i stedet for luft, videokonferencer i stedet for at rejse.

Miljømålsætninger og selvovervågning

Vi overvåger konstant vores miljøpåvirkning. Hvert år opdaterer vi vores miljøpolitik baseret på vores miljømål. Derefter udarbejder vi handlingsplaner for at nå disse mål og opbygger et kontrolsystem for at sikre, at det lykkes os. Der skal hvert år foretages kontrol for at se, om miljømålene er opfyldt. Når dette ikke er tilfældet, udarbejdes der en handlingsplan. Administrationschefen er ansvarlig for selvovervågningsaktiviteter.