Aktivering af teknologier


Træf de rigtige beslutninger om dine energibehov

‍Med
vores open source-simuleringsværktøj kan vi, eller enhver kvalificeret ingeniør, opbygge en digital tvilling af din bygning med de foreslåede installationer. Simulering af systemets ydeevne gør det muligt at indsamle afgørende indsigt i at opnå det optimale energistyringsdesign.

LÆR MERE


Overvåg og optimering - uanset hvor du er

‍Vores
avancerede cloud-baserede kontrol- og SCADA-platform indsamler og analyserer data i realtid på tværs af dine ejendomme og giver dig mulighed for at få indsigt og visuelle dashboards, så du kan få mest muligt ud af dit system. Al datatrafik er krypteret og sikret via førsteklasses sikkerhedsforanstaltninger svarende til dem, der anvendes af banker og finansielle institutioner.

Dashboardet kan også bruges til at gøre systemet synligt for folk i bygningen, så de får en fornemmelse for ejendommens energiforbrug og bæredygtighed.

Lær mere


Opvarmning, køling og varmt vand fra ét integreret system - drevet af jorden

‍Geotermisk
lagring - termisk energi lagret i undergrunden - er sammen med varmepumper afprøvede og testede teknologier, der muliggør betydelige forbedringer af den termiske effektivitet.

Ved at bruge gennemprøvet varmepumpeteknologi på en smartere måde muliggør vi integrerede systemer, der kan producere en markedsledende præstationskoefficient for både opvarmning og køling.

Lær mere


Høj effektiv luftbehandling og varmegenvinding - uden krydskontaminering

At levere pålidelig luft af høj kvalitet er afgørende for at opretholde lejernes komfort og sikkerhed. De fleste ventilerede bygninger udskifter hele luftmængden seks eller flere gange i timen, hvilket kræver en stor mængde energi til at opvarme eller afkøle frisk luft, når den kommer ind.

Integrerede systemer genvinder spildvarme fra recirkuleret luft
for at øge den samlede systemeffektivitet betydeligt. Vores højtydende luftbehandlingsenhed kombinerer branchens førende temperatureffektivitet med en garanti for 0 % krydskontaminering.

Lær mere


Fremstil elektricitet på den mest bæredygtige måde

Energy Machines Wind designer og bygger innovative vindmøller med lodret akse og kablede direkte drevne generatorer. Møllerne varierer fra lille til stor skala og kan tilpasses til at drive alt fra begrænset elektrisk udstyr til små samfund.

Lær mere