Home.Earth Nærheden

Home.Earth Nærheden

Reduktion af energiforbruget
MWh/år
CO2-reduktioner
ton/år
Investeringsudgifter
Besparelser på driftsudgifter
Tilbagebetalingsperiode
År
OMRÅDE
kvm
Hurtige fakta

Beliggenhed: Nærheden, Hedehusene, Danmark

Sektor: Bolig og erhverv (158 boliger + 1500 kvm erhvervsareal)

Samlet gulvareal: 13.500 kvm

Projekttype: Nøglefærdig PTES (Energy Pile Thermal Energy Storage) + PVT Solar

Varmeleverance: 900 MWh (100 % af efterspørgslen)

Levering af køling: 200 MWh (100 % af efterspørgslen)

Oversigt over projektet

‍EnergyMachines ApS har indgået et samarbejde med Home.Earth om at levere en nøglefærdig energiløsning til deres flagskibsejendom, Nærheden, i Hedehusene, Danmark. Et fuldt elektrisk integreret energisystem vil forsyne Nærheden med 100 % vedvarende varme og køling fra jorden, solen og den spildvarme, der genereres i bygningen. ‍Nærheden, der omfatter 158 boliger og 1.500 m² erhvervsareal, sigter mod at opretholde et LCA-fodaftryk på under 6 kg CO2/m²/år, hvilket er halvdelen af det krav, der er fastsat i det danske bygningsreglement. Ejendommen er på vej til at opnå DGNB Guld- og Planet-certificeringer.

‍Den12.500 m² store bolig- og erhvervsejendom vil være helt afhængig af et fuldt elektrisk integreret energisystem til opvarmning og køling. Geotermisk energi og spildvarme vil blive lagret i betonfundamenter, såkaldte energipæle, produceret af Centrum Pæle A/S. Disse energipæle vil fungere som den primære varmekilde om vinteren og kølemedium om sommeren, reguleret af Energy Machines™ varmepumper.

Bæredygtige funktioner
  • Opbevaring af energi: Overskudsvarme lagres i energibunkerne til senere brug.
  • PVT-solceller: PVT-solceller på taget giver ekstra termisk energi og vedvarende elektricitet til at drive varmepumperne.
  • Lave emissioner: Systemet vil fungere med næsten ingen CO2-udledning og dække 100 % af ejendommens behov for opvarmning (900 MWh) og køling (200 MWh) uden tilslutning til fjernvarmeudbydere.
Energipæleproces, marts 2024

Energipæleproces, marts 2024

Kontakt om denne sag

Anvendte teknologier

Andre Energy Machines