Wallenstam ejendomsselskab

Wallenstam ejendomsselskab

Wallenstam ejendomsselskab valgte ClimateMachines™ til at give den bedst mulige indendørs luft på sin kontorbygning i Gårda, Göteborg. Wallenstam valgte os  for vores enestående ydeevne og brancheførende, ukomplicerede byggeproces.

Reduktion af energiforbruget
MWh/år
CO2-reduktioner
ton/år
Investeringsudgifter
Besparelser på driftsudgifter
Tilbagebetalingsperiode
År
OMRÅDE
8000
kvm
88%
af energi genvundet

Den 8.000 kvm store ejendom har kontorlokaler på fem etager og ligger i et stort område i det centrale Göteborg. Den tidligere klimaløsning havde tjent ejendommen siden midten af 1980'erne og havde brug for udskiftning. Desværre var denne håndteringsenhed blevet installeret forkert, så Wallenstam stod over for en strukturel teknisk udfordring med at erstatte den.

"Med en standardløsning ville vi have været nødt til at genopbygge en hel del. Jeg havde været i kontakt med EnergyMachines™ i forbindelse med et andet projekt, og fordi jeg var nysgerrig efter deres teknologi, kontaktede jeg dem igen," siger Magnus Bellvik, projektleder for kommercielle projekter hos Wallenstam.

Højere effektivitet, lavere driftsomkostninger

ClimateMachines™ skabte en stedbygget ventilationsløsning med en ukompliceret byggeproces, bedre ydeevne og lavere støjgenerering end andre alternativer. Hjertet i vores maskine er en effektiv crossflow varmeveksler der garanteret ikke lækker udstødning og tilførsels luft (med lave SFP tal). Enheden producerer køling til en pris, der er 85-90 % lavere end andre alternativer.
"Vi synes, det er meget interessant teknologi. Det er ikke helt nyt, men det udvikler sig med højere effektivitet og effektiv fordampningskøling," siger Magnus Bellvik.

Befugtning af udstødningsluften skaber fordampningskølingseffekten til lave omkostninger og reducerer temperaturen i tilførselsluften med op til 10 °C om sommeren.

EnergyMachines™' løsning er pålidelig og skaber en ventilationsløsning, der er billigere og passer os bedre miljømæssigt Magnus Bellvik, projektleder, Wallenstam

Minimeret energiforbrug øger ydeevnen

De nye lufthåndteringsenheder vil minimere energiforbruget, og Wallenstam planlægger nøje at overvåge præstationsstigninger. Installationen begynder i oktober til færdiggørelse i november.

"Ifølge beregninger vil vi være i stand til at opnå en temperaturgenvinding på op til 88%, hvilket er betydeligt bedre end før. Så det er, hvad vi forventer. Hvis vi opnår de ekstra værdier, vi har beregnet, vil vi være i stand til at få dækket investeringsomkostningerne gennem den forbedrede driftseffektivitet," siger Magnus Bellvik.

Fleksibilitet skaber nye muligheder

I yderligere samarbejde med EnergyMachines™ planlægger Wallenstam flere installationer af lignende typer, herunder ejendomme på Göteborgs fashionable hovedgade, Avenyn.

"Fleksibilitet er en stor fordel ved EnergyMachines™ site-bygget løsning. Det giver os mulighed for at finde rigtig gode løsninger på trods af den begrænsede plads," siger Magnus Bellvik.

For at undgå at forstyrre eksisterende lejeres daglige drift og komfort planlægger og udfører vi vores aktiviteter med stor præcision.

"Jeg føler, at vi har haft frugtbare diskussioner. De har en høj grad af ekspertise, og vi har haft god feedback og nye ideer gennem vores kontakter. Det er vigtigt, at de er åbne om, hvad de tænker og føler baseret på erfaringer fra tidligere projekter. Jeg føler, at det er tilfældet med EnergyMachines™", siger Magnus Bellvik.

Kontakt om denne sag

Anvendte teknologier

Andre Energy Machines