Stockholm International Fairs

Stockholm International Fairs

Energy Machines fik til opgave at redesigne og implementere en grønnere og mere omkostningseffektiv energiløsning til det 70.000 kvm store messecenter i Stockholm. Siden implementeringen af et nyt system med en ny varmepumpe og kølere og softwareintegration genbruger Stockholmsmässan nu sin egen energi. Resultatet er en drastisk reduktion i energiomkostningerne og en langt mere miljøvenlig løsning.

Reduktion af energiforbruget
900
MWh/år
CO2-reduktioner
52
ton/år
Investeringsudgifter
Besparelser på driftsudgifter
Tilbagebetalingsperiode
4
År
OMRÅDE
70000
kvm

Selv om energibesparelser ofte handler om at træffe store foranstaltninger, handler det også om en konstant forbedringsindsats. I tilfældet Stockholmsmässan (Stockholm International Fairs) var Energy Machines' fokus på at gennemgå spidsbelastningsperioder, og hvordan ejendommens luftbehandlingsaggregater bedst muligt kunne håndtere de mange forskellige forhold, der gør sig gældende i udstillingsbranchen.

I samråd med Leif Dahllöf, ejendomsadministrator for Stockholmsmässan, indledte Energy Machines designprocessen med henblik på at optimere energisystemet for hele ejendommen.

"Da vores interne energiarbejde begyndte i 2012, tænkte vi på Energy Machines lige fra starten. Med tidligere gode erfaringer i baghovedet vidste vi, at deres medarbejdere har en unik ekspertise og en personlig tilgang til problemerne," siger Leif Dahllöf, ejendomschef.

Energianalyse giver oplysninger om systemdesign

Energidesign er baseret på gennemførlighedsundersøgelser og energirevisioner, hvor en bygnings grundlæggende behov for opvarmning, køling og varmt brugsvand dikterer løsningen for at finde en ny energistyringsstruktur. I dette tilfælde udgjorde driften af udstillingslokalerne en unik udfordring.

"En uge er der 10.000 mennesker, der strømmer ind gennem store døre og bærer udstillingsmaterialer frem og tilbage. Al belysning er tændt, og ventilationen kører på højtryk. En uge senere er lokalerne tomme, og alt falder til et minimum. Løsningen var at omprogrammere styringen af luftbehandlingsaggregaterne, så de reagerer præventivt på den udendørs temperatur og den forventede drift inde i lokalerne," forklarer Leif.

Energirevisionen resulterede i en femårig plan, der revideres årligt med henblik på løbende optimering af resultaterne. Revisionen fokuserer på bæredygtige løsninger, der genbruger vedvarende energi - i modsætning til traditionelle løsninger som fjernvarme, fjernkøling og enkeltstående køleanlæg, hvor der er en tendens til at spilde energi.

Opgraderet energi hardware og software

Vores EM1 kombinerede varmepumpe og køleanlæg er blevet installeret med det formål at flytte energi inden for bygningen. Ejendommen genererer en masse overskydende energi - dels fra udstillingshallernes mange besøgende, men især fra restauranternes køkkeninstallationer og serverrum.

Energy Machines' styresoftware forfiner og dikterer flytningen af den overskydende energi til andre dele af bygningen. På denne måde reduceres det samlede energiforbrug betydeligt.

Energiinvesteringer med lavere miljøpåvirkning

"Vi har allerede bemærket en betydelig forskel i energiforbruget. For de investeringer, der er foretaget indtil videre, har tilbagebetalingstiden været relativt kort," siger Leif.

EM1-maskinen leverer i gennemsnit 940 MWh varme og varmt brugsvand og 740 MWh køling om året. Umiddelbart efter installationen blev behovet for fjernvarme og fjernkøling reduceret. Maskinen bruger ca. 190 MWh om året på Stockholmsmässan, hvilket giver en årlig COP på 8.

Kontakt om denne sag

Thomas Göransson
Business Manager
thomas.goransson@energymachines.com
+46-(0)70-766-70-10

Anvendte teknologier

Andre Energy Machines