Københavns Lufthavn

Københavns Lufthavn

Reduktion af energiforbruget
4500
MWh/år
CO2-reduktioner
2127
ton/år
Investeringsudgifter
Besparelser på driftsudgifter
Tilbagebetalingsperiode
6
År
OMRÅDE
kvm
  • Beliggenhed: Beliggenhed: Kastrup, Danmark
  • År for færdiggørelse: 2015
  • Energisystem: ATES (Aquifer Thermal Energy Storage) geotermisk anlæg
  • ATES grundvandsboringer, mængde: 10 i alt - 5 kolde, 5 varme
  • ATES-grundvandsboringer, dybde: 130 meter
  • Kølekapacitet: 5 MW, 10.000 MWh/år
  • Varmekapacitet: 2 MW, 12.000 MWh/år (via varmepumpe, ekstern leverandør i 2016)

Etableringen af et af Danmarks største ATES-energisystemer (Aquifer Thermal Energy Storage) spillede en vigtig rolle for at hjælpe Københavns Lufthavn med at opnå CO2-neutral status i 2019.

Fem par underjordiske brønde når frem til kalkstenslag, der indeholder store mængder grundvand. Vandet pumpes op og passerer gennem en varmeveksler, som er forbundet med lufthavnens kølesystem. Her afkøles det kolde grundvand til 18 °C, mens grundvandet opvarmes til samme temperatur. Køleprocessen kører i sommermånederne og vendes om om efteråret.

ATES-anlægget er i stand til at levere en køleydelse på op til 5 MW. Anlægget blev installeret i 2015, og dets levetid anslås til at være mindst 25 år med en tilbagebetalingstid på under seks år.

Når lufthavnens kølesystemer er optimeret, dækker det grundvandsbaserede geotermiske energisystem mere end 80 % af energiforbruget til køling af lufthavnens bygninger. ATES-anlægget køler ca. 10 gange så effektivt som lufthavnens tidligere energianlæg.

2016: En varmepumpe (ekstern leverandør) blev integreret i energisystemet, hvilket giver mulighed for et større opvarmningsbehov fra det geotermiske anlæg. Tilføjelsen af varmepumpen bidrog til at fremme anlæggets fremskridt i retning af deres mål om at opnå CO2-neutralitet i 2020.

Københavns Lufthavne A/S har oplevet en reduktion i energiforbruget med 4,5 GWh om året og til gengæld en besparelse på energiomkostningerne på op til 50 millioner i 2020 - kun fem år efter færdiggørelsen af ATES-anlægget.

Kontakt om denne sag

Stig Niemi Sørensen
Teknisk chef - ATES
stig.niemi@energymachines.com
+45 22 75 74 14

Anvendte teknologier

Andre Energy Machines