Dekarbonisering af sundhedsvæsenet og fjernvarmenettet i Sønderborg

4. juli 2024

Installationen af to nye Energy Machines™ varmepumper markerer en betydelig omstilling i energiinfrastrukturen på Sygehus Sønderjylland, det lokale sygehus i Sønderborg, Danmark. Disse varmepumper med en samlet kapacitet på 2,6 MW udnytter spildvarme fra hospitalets drift til at levere højeffektiv opvarmning og køling. Opgraderingen opfylder ikke kun sygehusets energibehov, men bidrager også med overskudsvarme til det lokale fjernvarmenet, der drives af Sønderborg Varme.

Ved at erstatte hospitalets oliebrændere og kølere forventes det nye elektriske energisystem at spare ca. 12.500 MWh årligt, hvilket svarer til varmeforbruget i ca. 740 gennemsnitlige danske husstande. Varmepumperne sørger for køling af tekniske installationer, scannere og patientafdelinger, mens de genbruger overskydende varme til interne opvarmningsbehov. Denne tilgang med to formål forbedrer indekomforten og reducerer energispildet betydeligt.

Hver varmepumpe er udstyret med fire oliefrie Turbocor®-kompressorer fra Danfoss, som er kendt for deres enestående effektivitet, især i køleapplikationer. Dette gør dem ideelle til områder med stor efterspørgsel, som hospitaler, produktionsfaciliteter og datacentre.

Ud over de umiddelbare fordele for hospitalet har projektet en positiv indvirkning på lokalsamfundet ved at levere 15.800 MWh årligt til Sønderborg Varmes fjernvarmenet, hvilket kan dække varmeforbruget i mere end 930 husstande.

Ved at prioritere effektivitet og miljømæssig ansvarlighed med implementeringen af et nyt varmepumpesystem, forbedrer Sygehus Sønderjylland sin driftsmæssige modstandsdygtighed og baner vejen for lignende initiativer i sundhedssektoren. Projektet demonstrerer, hvordan strategiske investeringer i kulstoffattige teknologier kan give langsigtede fordele for både sundhedsfaciliteter og deres lokalsamfund.

Energy Machines er stolte over at samarbejde med Danfoss i et initiativ, der sigter mod at dekarbonisere driften på Sygehus Sønderjylland samt bidrage til bæredygtigheden i det bredere samfund

Varmepumpens startdag, 28. juni 2024
EM Cloud, platform til styring af varmepumper leveret af Energy Machines