Energy Machines og Wihlborgs sætter en ny standard for skolebæredygtighed med jordvarme og -køling på NGG

12. marts 2024

Wihlborgs A/S er i færd med at opføre en ny skole i Hørsholm, Danmark, som bliver det nye hjem for Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG). Inspireret af FN's 17 verdensmål er skolen designet med fokus på bæredygtighed. Den nye NGG sigter mod at opnå den næsthøjeste bæredygtighedsklassifikation med en DGNB Guld-certificering, der fremhæver et lavt CO2-aftryk. Skolens vil desuden inkorporere bæredygtighed som en integreret del af elevernes uddannelse.

Wihlborgs har indgået en Energy-as-a-Service (EaaS) aftale med Energy Machines ApS, der vil fungere som den totale energiløsningsentreprenør og operatør for det nye NGG. Energy Machines er stolte over at spille en væsentlig rolle i realiseringen af Wihlborgs’ og NGGs ambitiøse bæredygtighedsmål. 

Et integreret geotermisk energisystem vil sørge for 100% vedvarende opvarmning og køling af skolens 12.500 kvadratmeter store ejendom, der rummer omkring 1.350 elever og ansatte. I modsætning til traditionelle energisystemer, som kontinuerligt genererer ny energi, muliggør det integrerede system effektiv flytning af energi mellem geotermisk lagring og skoleejendommen ved brug af en varmepumpe og agil softwarestyring. Skoleejendommen vil ikke være tilsluttet fjernvarmeforsyningen, og det eneste energiforbrug i systemet vil være elektriciteten, der er nødvendig for at drive varmepumpen og grundvandspumperne.

Systemet forventes at fungere med en svimlende effektivitet på 650%, hvilket svarer til en COP (Coefficient of Performance) på ca. 6,5 for kombineret opvarmning og køling.

Udnyttelsen af jorden som et termisk batteri og software til styring heraf

Det geotermiske energilagringssystem, der anvendes på NGG, er Aquifer Thermal Energy Storage (ATES), som benytter et grundvandsmagasin til effektiv energilagring. Med ATES-anlægget indfanges og opbevares sommervarmen i undergrunden til opvarmningsformål om vinteren. Omvendt opbevares kolde temperaturer under jorden om vinteren til senere brug for køling i de varmere måneder. Energy Machines’ yderst fleksible softwareplatform, EM Control, faciliterer løbende optimering af systemet for at sikre, at der altid operereres med maksimal effektivitet uden energispild.

Uddannelse møder fremtidens energisystemer

Det integrerede energisystem er også tænkt som en værdifuld uddannelsesmæssig ressource for eleverne, idet varmepumpens energicentral og de geotermiske brøndhuse er opført med gennemsigtige vægge og gjort tilgængelige for praktiske undervisningsformål. Elever, personale og gæster på NGG vil få en unik mulighed for at udforske integrerede geotermiske løsningers kerne og forstå, hvilken kritisk rolle software spiller i overgangen til grøn energi.

“Wihlborgs er glade og stolte over samarbejdet med Energy Machines om at skabe et innovativt varme- og kølesystem til vores nye skole NGG i Hørsholm. Vi ser frem til at implementere dette effektive energisystem til gavn for både skolen og os som den langsigtede ejer, og vi håber på fremtidigt samarbejde på vores andre ejendomme. Projektet understreger også Wihlborgs engagement i den grønne omstilling,” siger Martin Dagnæs, Projektudvikler hos Wihlborgs.
Energy-as-a-Service accelererer den grønne omstilling

I henhold til EaaS-aftalen designer og ejer Energy Machines energisystemet, samtidig med at de påtager sig alt ansvar og alle omkostninger forbundet med installation, drift, vedligeholdelse og risiko. Gennem EaaS opnår ejere økonomisk frihed, reduceret risiko og mulighed for at omfavne en grønnere og sikrere fremtid.

"Vi er ekstremt stolte over at arbejde sammen med Wihlborgs på NGG-projektet. Wihlborgs dedikation til den grønne omstilling sætter en prisværdig standard i branchen, og vi er begejstrede for den positive indvirkning vores samarbejde vil have på både projektet og det bredere samfund. Derudover er vi glade for, at vores Energy-as-a-Service-forretningsmodel anvendes på NGG, hvilket, ud over de økonomiske fordele, sikrer at risikoen allokeres til dem, der er bedst rustet til at håndtere den," siger Nicolas Kastbjerg, CEO hos Energy Machines.
Byggeriet er påbegyndt

Vi er glade for at have indledt byggeprocessen med at udføre prøveboringer på stedet i februar og marts 2024, hvor boringer udføres af Brøndboringsfirmaet Brøker A/S. Denne fase vil gøre det muligt for Energy Machines at vurdere grundvandsydelser og indsamle vigtige data om de termiske lagringsforhold i grundvandsmagasinet ved det nye NGG.

Projektspecifikationer

Energisystem: Varmepumpe integreret med termisk energilagring i akvifer (ATES)

Geotermiske lagringsbrønde: Et par brønde i ~100 meters dybde

Varmepumpe: EM1 med Danfoss Turbocor®, udstyret med samtidig opvarmning, køling og varmt vand

Varmekapacitet: 580 kW

Kølekapacitet: 580 kW

Opvarmningens levering og effektivitet: 700 MWh/år; COP* > 3,5

Kølingens levering og effektivitet: 700 MWh/år; COP > 20,0

Integreret systemeffektivitet: Forventet COP > 6,5

*Coefficient of Performance (COP) måler effektiviteten ved at angive, hvor meget opvarmnings- eller køleenergi et system leverer for hver 1 kWh elektricitet, det forbruger. Det beregnes som forholdet mellem mængden af nyttig opvarmnings- eller køleenergi produceret til mængden af elektrisk energi forbrugt.

Om Energy-as-a-Service

Energy-as-a-Service (EaaS) fra Energy Machines fjerner de finansielle barrierer, der hindrer overgangen til grøn energi i sektoren for kommerciel fast ejendom. Med EaaS oplever ejendomsejerne øjeblikkelige besparelser på kapitaludgifter og finansieringsomkostninger i forbindelse med opgraderinger af energisystemet, samt adskillige fordele ved et lokalt integreret grønt energisystem. Lejerne opnår deres ESG-mål og et forbedret indeklima til en pris, der er sammenlignelig med det, de betaler i dag. 

Energy Machines varetager hele ansvaret for design, installation, drift og vedligeholdelse gennem kontraktperioden, hvilket giver ejendomsejerne yderligere sikkerhed.
  

Gennem EaaS opnår ejendomsejere økonomisk frihed, reduceret risiko og muligheden for at tilstræbe en grønnere og mere robust fremtid.
 

Om NGG

Klik her for at lære mere om den nye NGG