Med en integreret energiløsning sigter Home.Earths flagskibsejendom mod at nå ambitiøse bæredygtighedsmål

3. april 2024

Energy Machines ApS har indgået en kontrakt med Home.Earth om at være leverandør af en nøglefærdig energiløsning til firmaets kommende flagskibsejendom i Hedehusene, Danmark. Home.Earth er et europæisk ejendomsselskab, der er dedikeret til at bygge bysamfund med bæredygtighed i centrum.

I Nærheden vil den 12.500 m² store bolig- og erhvervsejendom få 100 % af sin opvarmning og køling gennem et fuldt elektrisk integreret energisystem. Geotermisk energi og spildvarme fra bygningen vil blive lagret i betonfundamentspæle, der er udstyret med energilagringsfunktioner, kendt som energipæle. Disse energipæle, der er produceret af Centrum Pæle A/S, vil fungere som Nærhedens primære varmekilde om vinteren og kølemedie om sommeren. Dette opnås ved at øge eller sænke jordtemperaturen gennem driften af Energy Machines varmepumper.

Overskudsvarme lagres effektivt i pælene til senere brug, mens PVT-solceller på taget udnytter yderligere termisk energi og vedvarende elektricitet til at drive varmepumperne.

Det integrerede energisystem vil operere med tæt på nul CO2-udledning, mens det dækker 100 % af ejendommens behov for opvarmning (900 MWh) og køling (200 MWh) uden forbindelse til fjernvarmeleverandører. Nærheden, med sine planlagte 158 boliger og 1500 m² erhvervslokaler, forventer at opretholde et usædvanligt lavt LCA-aftryk på under 6 kg CO2/m2/år, hvilket er halvdelen af kravene i det danske bygningsreglement. Ejendommen er på vej til at opnå DGNB Gold- og Planet-certificeringer, der lægger vægt på et lavt CO2-aftryk.

Energy Machines er beæret over at spille en vigtig rolle i at føre Home.Earths mål ud i livet og samtidig bidrage til en bæredygtig fremtid for Nærhedens lejere og besøgende.

Energipæleproces, marts 2024
Energipæleproces, marts 2024