Frölunda Torg

Frölunda Torg

På Frölunda Torg bruger Energy Machines™ varmepumper overskudsvarme fra supermarkedskøling og komfortkøling til at skabe varme og varmt vand.

Reduktion af energiforbruget
MWh/år
CO2-reduktioner
197
ton/år
Investeringsudgifter
Besparelser på driftsudgifter
235000
Tilbagebetalingsperiode
År
OMRÅDE
70000
kvm
82%
Reduktion af energiforbruget

I Skandia Fastigheters indkøbscenter Frölunda Torg i Göteborg, Sverige, har vi introduceret en løsning, der fremskynder regionens overgang til en fossilfri fremtid. Energy Machines' varmepumpeteknologi er kernen i denne løsning, der sikrer effektiv energiudnyttelse og gør det muligt at lagre termisk energi i grundfjeldet gennem borehuller. Denne implementering forbedrer ikke kun indkøbscentrets rentabilitet og konkurrenceevne, men reducerer også dets CO2-fodaftryk betydeligt.

Tidligere stod denne store ejendom ofte over for udfordringen med at skulle bruge både varme og køling på samme tid. Men med installationen af de nye varmepumper kan ejendommens energisystem nu opfange, lagre og genbruge overskudsvarme effektivt. I dag nyder centret godt af overskudsvarme fra et tilstødende supermarked, hvilket yderligere reducerer alle lejernes CO2-fodaftryk via en mikronetforbindelse.

Kontakt om denne sag

Anvendte teknologier

Andre Energy Machines