Blästern 13

Blästern 13

Energy Machines' nye geotermiske energianlæg i Stockholm er blevet inspiceret og godkendt til brug. Den opgraderede energiløsning i Blästern 13 forventes at kunne dække 93 % af bygningens varmebehov og 100 % af kølebehovet.

Reduktion af energiforbruget
MWh/år
CO2-reduktioner
ton/år
Investeringsudgifter
Besparelser på driftsudgifter
Tilbagebetalingsperiode
År
OMRÅDE
kvm

Atrium Ljungbergsværdier som fremtrædende bygherre er at tage hensyn til miljøet. Firmaet har specialiseret sig i helhedsorienterede løsninger for store byområder i Stockholm, Uppsala, Göteborg og Malmø med en forpligtelse til at bygge bæredygtige og attraktive steder for fremtiden.

Atrium Ljungberg har indgået et samarbejde med Energy Machines for at minimere deres energiforbrug og CO2-påvirkning og samtidig øge den samlede værdi af deres portefølje. Sammen har vi forvandlet deres ejendom Blästern 13 i Stockholm til en højtydende energimaskine. Dette første projekt er et lovende eksempel på, hvordan disse mål kan nås.

Om bygningen

Blästern 13 blev bygget i 1930 og er en bygning med blandet anvendelse, der består af kontorer, en restaurant, et fitnesscenter og et tandplejecenter. Det samlede etageareal er på 51 500 m2. Før Energy Machines blev sat i drift, fik bygningen udelukkende sin energi via fjernvarme og fjernkøling.

Om projektet

Blästern 13 blev vurderet til at være en fantastisk kandidat til en BTES-løsning (borehulsbaseret geotermisk løsning), hvor energi produceres og lagres i borehuller i grundfjeldet.

Kernen i installationen er Energy Machines' integrerede varmepumpe-kølesystem EM8, som svarer til 800 kW installeret varmeeffekt. EM8 er integreret med anlæggets nye BTES-system, hvor geotermisk energi lagres i 38 x 300 m store borehuller under garagegulvet. Pålidelig, vedvarende varmeenergi fra jorden - sammen med overskudsenergi, der produceres i bygningen - opfanges, lagres og flyttes mellem boringerne og bygningen efter behov. Boringerne blev boret af Rototec, HVAC-systemet blev designet i samarbejde med Bengt Dahlgren, og Klimatrör var VVS-entreprenør.

Den nye løsning vil:

- Dækker 93 % af bygningens varmebehov

- Dækker 100 % af bygningens kølebehov

- Leverer 3072 MWh varme om året

- Leverer 1637 MWh køling om året

- Operere med et årligt SCOP på 4,7

Pr. 18. oktober 2022 er anlægget blevet fuldt inspiceret og godkendt til brug.

Projektet er det første anlæg, der er bygget med Energy Machines Modular Design - et nyt koncept baseret på standardiserede funktionsmoduler, som gør projekterne skalerbare, hurtigere og endnu mere kvalitetssikrede.

Fremtidige planer

Atrium Ljungberg planlægger at investere i energiprojekter, der vil øge effektiviteten yderligere, især gennem integration af solpaneler og forbedret ventilation og luftbehandling.

Kontakt om denne sag

Thomas Göransson
Business Manager
thomas.goransson@energymachines.com
+46-(0)70-766-70-10

Anvendte teknologier

Andre Energy Machines